Anna Dojčanová

kandidátka do miestneho zastupiteľstva v Bratislave-Starom

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Som Staromešťankou telom i dušou, mám niekoľko volených funkcií, ktoré sú priamo spojené s touto mestskou časťou – predsedníčka Rady školy ZUŠ Miloša Ruppeldta, členka Rady školy Evanjelického lýcea, presbyterka ECAV Bratislava – Staré Mesto. Snažím sa pomáhať rozvíjať komunitný život v našej mestskej časti. Nemôžem sa pozerať na necitlivý prístup niektorých developerov, ktorí namiesto štýlového zasadenia nových, či rekoštruovaných budov stavajú medzi historickými pamiatkami a dokonca aj namiesto nich nevskusné konštrukcie. Pamätám si toto mesto desiatky rokov a chcem prispieť k uchovaniu jeho Genia Loci.

Aké sú tri hlavné oblasti, ktorým sa chceš venovať?
– školstvo
– kultúra
– pamiatky

Pôsobia v vašom meste alebo mestskej časti nejaké ženy vo verejných funkciách alebo komunále? Ako ich vnímate?
Pôsobia a nemajú to vždy ľahké, majú môj obdiv.

Ako by sa dalo osloviť ženy, aby ich kandidovalo viac?
Najlepšie je ísť vlastným príkladom. Podporiť každú ženu, ktorá by chcela alebo mohla pomôcť. Zaujímavé osobnosti by sme mali priamo oslovovať.

Napíšte čokoľvek, čo je pre vás v týchto voľbách dôležité.
Staré Mesto je môj domov a o domov sa musíme starať.

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

 

Rozhovor sa uskutočnil v septembri 2018. 

Anna s Matúšom Vallom a Danou Kleinert