Dagmar Kažimírová

kandidátka na poslankyňu v meste Košice aj v mestskej časti Sever

Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách?
Dôvod, pre ktorý som sa už pred štyrmi rokmi rozhodla kandidovať bol stav našej mestskej časti, málo zelene, jej pokračujúca devastácia, nedostatok miest na oddych a aktívny relax pre deti, miest na venčenie psov, chýbajúca knižnica, stav chodníkov a miestnych komunikácií, možnosť rozumne smerovať verejné zdroje v našej mestskej časti.

Ak by ste mali vybrať 3 oblasti, ktoré sú pre vás prioritou, ktoré by to boli?
Doteraz som bola členkou komisie rozvoja, kultúrnej a sociálnej. To sú aj hlavné oblasti, ktoré ma zaujímajú a v ktorých by som mohla byť prospešná.

Ako reaguje rodina na vašu aktivitu? 
Moja rodina aj moji známi ma podporujú a držia mi palce.

Pôsobia vo vašej mestkej časti nejaké ženy v komunále?
Bohužiaľ, momentálne som jedinou poslankyňou v našej mestskej časti. Náš kolektív tvorí 12 mužov a 1 žena.

Ako by sa dalo osloviť ženy, aby ich kandidovalo viac?
Je žiadúce aby sa komunálnej politike venovalo viac žien, ale často je problémom skĺbiť  rodinu, prácu a verejný život. Ženy to majú asi ťažšie aj v presadzovaní názorov voči mužom.

Čo je pre vás v týchto voľbách dôležité?
Chcem pokračovať v začatej práci a pomáhať pri prospešnom riadení mestskej časti aj mesta Košice.

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

Rozhovor sa uskutočnil v septembri 2018.