Dana Cervanová

kandidátka na poslankyňu v obci Sučany

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Nie je mi jedno, akým smerom sa uberá naša obec, chodievam tiež na obecné zastupiteľstvá. Pri dôležitých rozhodnutiach sa snažím vždy zaujať správne stanovisko, najlepšie pre obec, ako občan, ako poslankyňa by som mohla meniť veci k lepšiemu intenzívnejšie a mala by som ešte lepší prehľad o dianí v obci.

Aké sú tri hlavné oblasti, ktorým sa chcete v komunále venovať?
Na prvom mieste je sociálna oblasť, moja srdcová záležitosť v ktorej viem ponúknuť asi najviac, tiež mi nie je ľahostajná kultúra, ktorá je momentálne na bode mrazu a tiež celkový vzhľad našej obce, ktorá stagnuje na jednom mieste.

Ako reagovala rodina, keď ste jej oznámila, že idete kandidovať? Podporujú vás?
Moja rodina tým nie je moc nadšená, lebo poznajú pomery v obci, majú strach o moje zdravie, lebo všetko prežívam dosť emotívne. V našej obci sa musí človek obrniť proti intrigám, neprajnosti, obyvatelia Sučian si radšej volia tie isté tváre, ale vôbec ich nezaujíma či niečo pre obec urobili.

Pôsobia vo vašom meste a okolí nejaké ženy vo verejných funkciách alebo komunále?
Áno pôsobia v komunále, ale po prvom zvolení ako keby zaspali a riešia si viac menej iba svoje osobné veci a obec ako taká im je ľahostajná, sú veľmi nepriebojné a v dôležitých rozhodnutiach pchajú hlavu do piesku. Nie je to však postoj iba žien, ale všetkých poslancov. 

Ako by sa dalo osloviť ženy, aby ich kandidovalo viac?
Toto je veľký problém, lebo celkovo šikovné ženy sú vždy zahnané do kúta, múdrosť sa dnes nenosí, vedú len tie čo nemajú problém ísť cez mŕtvoly, toto treba zmeniť a ukázať aj skromným odborníčkam, že je pre nich miesto na zemi. 

Napíšte čokoľvek, čo je pre vás v týchto voľbách dôležité.
„Život je boj, kto umrie je simulant“, toto ma tak celkom vystihuje, nevzdávam sa aj napriek polenám pod nohami, nepoznám slovíčko nedá sa, nadovšetko milujem svoje tri dcérky, manžela, brata a v neposlednom rade aj deti z detských domovov, o ktoré sa s láskou staráme, vypravili sme do života už 13 detičiek. Tiež ľudia, ktorých som stretla a sú rovnako zapálení pre dobro veci. Toto sú moje hnacie motory a popritom pomáham aj rodinám zo sociálne slabšieho prostredia a venujem sa dlhé roky naplno rómskej komunite, ale už dosť nerada sa chválim, za mňa hovoria činy.

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

Rozhovor sa uskutočnil v septembri 2018. 

Danka na stretnutí progresívcov z Turca
Danka s rodinou v Sučanoch