Dana Kleinert

kandidátka na poslankyňu Starého Mesta Bratislavy /Team Vallo, SPOLU – občianska demokracia, Progresívne Slovensko/

Čo bol dôvod, že ste sa rozhodli kandidovať?
Vždy ma fascinovali mestá, kde okamžite cítime, že sa v nich ľudom dobre žije. Je to však výsledok efektívnej komunikácie mesta s odborníkmi ako aj s jeho obyvateľmi. Som rodená Staromešťanka a túto mestskú časť poznám ako mama malých aj väčších detí, ako pravnučka a vnučka seniorov, ako cyklistka aj vodička, ako psíčkárka, študentka, aj ako podnikateľka so službami.

Som dizajnérka, riaditeľka Slovak Fashion Council a občianska aktivistka. Pochádzam z architektonického prostredia, ktorého prirodzenou súčasťou je tvorba dobrého a harmonického mesta.

Vidiac limity predchádzajúcich starostov a zároveň možnosti zlepšeni, ktoré doteraz nemali podporu, chcem pridať svoje schopnosti do vytvorenia slušnej a kvalitnej samosprávy.

Aké sú tri hlavné oblasti, ktorým sa chcete venovať?
Mám jednoduchú rovnicu, ktorá určuje našu prácu: ĽUDIA+PRIESTOR= MESTO. Nechcem zužovať svoju prácu len na tri oblasti, pretože som presvedčená, že každá, na ktorej budeme pracovať, bude pozitívne ovplyvňovať tie ďalšie. Problémom Starého Mesta je jeho nekoncepčné vedenie, čo úzko súvisí s tým, že sa v ňom nemôžeme cítiť bezpečne, že nie je čisté, že sa nestará o svoju zeleň a mrhá verejnými zdrojmi. Že nevidí potreby ľudí, neponúka kvalitný verejný priestor a ťahá za kratší koniec pri rokovaní s developermi.

Na úrade musíme nastaviť od prvého dňa atmosféru spolupráce, a to nielen vnútorne, ale aj smerom k magistrátu a tiež s organizáciami, ktoré pomáhajú mestu. Hospodárne, transparentné a zodpovedné narábanie s verejnými financiami, etické a nekorupčné správanie sa stanú samozrejmosťou. Spravíme mapu zelene, kvalitný manuál verejných priestorov, mestská polícia nebude iba na vyberanie pokút, začne obyvateľom reálne pomáhať. Čistenie ulíc sa bude diať na základe reálnych potrieb. Na úrade budeme podporovať medzigeneračné projekty, pomoc seniorom, deťom a slabším bude samozrejmá.

Zriadime burzu športovísk, aby občania mohli využívať napríklad školské dvory na šport, slabším a osamelým poskytneme službu SOS gombíka zadarmo, aby mali 24-hodinovú dostupnosť k pomoci. Občania budú mať k dispozícii koordinátora, ktorý ich bude viesť projektom či problémom a všetko im riadne vysvetlí.

Ako reagovala rodina pri informácii, že idete kandidovať do komunálnych volieb?
U nás je to dlhodobý proces, už asi 3 roky o tom vážne uvažujem, pričom ostatné 2 sme už intenzívne pracovali na dokumente, aký v komunálnej sfére nemá obdobu – Pláne Bratislava. Takmer 80 odborníkov vypracovalo konkrétny plán ako začať od prvého dňa mandátu pracovať na kvalitnom meste. Od jednoduchých a rýchlych riešení až po dlhodobé vízie. No a keďže na tom spolupracoval aj môj manžel, architekt Oliver Kleinert, tak je logické, že ma podporoval v ambícii Starému Mestu pomôcť aj z pozície poslankyne.

Pôsobia vo vašom meste a okolí nejaké ženy vo verejných funkciách alebo komunále? Ako ich vnímate?
Jasné, pôsobia. V komunálnej politike je ich celkom dosť, ale zas aj v Progresívnom Slovensku vidím absolútnu podporu uplatneniu žien a vidím, že to nie je iba naoko, že muži v PS sú vo vnímaní rovnosti absolútne prirodzení, čo mi veľmi vyhovuje. Ženy v politike vnímam rovnako ako mužov v tom, že citlivo registrujem, ako pracujú a aké hodnoty komunikujú, čo ide vlastne ruka v ruke. Hovoriť o tom, že komunálna politika je vec čisto praktická „o obrubníkoch“ a netreba si všímať hodnoty kandidátov je podľa mňa hlboké nepochopenie verejných funkcií a politický cynizmus.

Vedeli by ste o nejakom nápade, ako osloviť ženy, aby sa viac zapájali do komunálnej politiky?
Ísť príkladom. Ukázať, že to nie je nezvládnuteľné, ideálne je aj aby cítili, že majú podporu u kolegov aj doma. Všetko ostatné zvládnu úplne v pohode.

Čo je pre vás v týchto voľbách dôležité? Nejaké motto, prianie, výzva?
Prajem si, aby aj ľudia, ktorí ma ešte nepoznajú osobne, videli moju úprimnosť a presvedčenie, že spolu vieme Staré Mesto zmeniť. Pre mňa nie je pozícia poslankyne forma kariérneho rastu, ale nástrojom k zmene, k vylepšeniu nášho mesta. Prajem si, aby sme mohli viac spolupracovať a vytvoriť kvalitný verejný priestor, kde sa nám bude skrátka dobre žiť. Prajem si, aby  sme mali radi Staré mesto a aby Staré Mesto malo rado nás.

Zdroj: archív KID.SHOP UP
Zľava: Matúš Vallo, Dana Kleinert, Hana Dojčanová, Adam Berka Zdroj: archiv DK

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

Rozhovor sa uskutočnil v septembri 2018.