Jana Poláčiková

kandidátka na starostku mestskej časti Ružinov, zároveň kandidátka za Ružinov do mestského zastupiteľstva Bratislavy

Prečo ste sa rozhodli kandidovať v komunálnych voľbách?
Za posledných 5 rokov som sa zúčastnila na zasadnutiach mestských aj miestnych zastupiteľstiev a rovnako aj na zasadnutiach poslaneckých komisií na miestnom aj Mestskom zastupiteľstve. Som presvedčená, že ak by sa ich ktokoľvek zúčastňoval, tak by sa pravdepodobne tiež rozhodol kandidovať, lebo by sa mu rovnako ako mne nechcelo uveriť , že 29 rokov po „Nežnej“ je medzi zastupiteľstvom, občanmi a exekutívou taká hlboká mentálna priepasť. Možno mnohých sklamem, ale ja nemusím vyhrať, lebo nikomu nič nedlžím. Mám svoju prácu, nepodnikám ani ja, ani môj manžel. Financovanie mojej (našej) kampane je low costové a je zverejnené na mojom transparentnom účte a predstavuje príspevky z mojich úspor a príspevkov od členov nášho tímu a dobrovoľných príspevkov od občanov. Politické strany s podporou ktorých kandidujem nie sú parlamentné strany, takže príspevok na kampaň od nich nemôžem očakávať Ak by som nevyhrala, nič sa nedeje, nie som závislá od politiky ani som od nej nikdy závislá nebola. Neuvidíte ma na bilbordoch, lebo by som určite nebola uveriteľná, ak by som bojovala proti reklamnému smogu a zároveň z bilbordu sľubovala ich odstránenie. Volá sa to byť nielen „konzistentný“, ale najmä „konzekventný“ so svojimi názormi, tzn. konať v súlade so svojimi názormi, čo je pochopiteľne v dnešnej dobe politického marketingu značne ťažké. A azda najväčší motivačný faktor: 20 rokov volíme (aj ja) tých istých, vyberáme menšie zlo, tú istú politickú kultúru a azda už nastal čas na zmenu. Alebo aj nie…

Aké sú tri hlavné oblasti, ktorým sa chcete venovať?
– Ružinov a nielen Ružinov, lebo  je to problém všetkých mestských častí vrátane hlavného mesta Bratislavy nemá svoj rozvoj vo svojich rukách, prostredníctvom svojich územných  plánov zón a „veľký územný plán Bratislavy z roku 2007 už pri svojom schvaľovaní nezodpovedal potrebám dynamike zmien modernej metropoly.  A tak developeri určujú trasovanie električiek, rovnako aj „kvalitu“ bývania obyvateľov v stabilizovaných územiach, zmenu funkcií a území, dokonca aj dopravno – kapacitné štúdie, ktoré majú priamy dopad na kolabujúcu statickú a dynamickú dopravu,  legitimizujú svoju korporátnu interpretáciu verejných priestorov a dokonca aj vlastnú interpretáciu verejného záujmu. Ani im to nemožno vyčítať, lebo magistrát na túto úlohu rezignoval a rovnako aj väčšina mestských častí. Takže územný plán Bratislavy, územné plány zón Ružinova – ich urgentné obstarávanie – to je TOP oblasť, lebo je kostrou fungovania mesta.

– Schválenie parkovacej politiky a rezidenčného parkovania v Ružinove, pasportizácia parkovacích miest, ich legalizácia a vysporiadanie majetkových vzťahov s participáciou občanov na jej príprave. Pretože jej úspešné sprocesovanie a zavedenie závisí v prvom rade od toho, aby ju Ružinovčania chceli a prijali.

– Starostlivosť, ochrana a rozvoj verejnej zelene. Ružinov je mestská časť spomedzi všetkých mestských častí, ktorá dostáva najviac zabrať intenzitou výstavby a ktorej ustupujú stromy bez adekvátnej náhrady. Neodborným zásahom často poškodzujú koreňové systémy a zdravé stromy padajú samé aj bez výrubových konaní. Samospráva sa 20 rokov o svoju verejnú zeleň nestarala. Dodnes neuskutočnila jej pasportizáciu, absentujú štandardy verejnej zelene a problémom je aj  vlastnícka štruktúra pozemkov, na ktorých verejná zeleň rastie a večný spor o tom, kto sa má o takúto zeleň starať. Zasadili ich Ružinovčania a k vnútroblokovej zeleni majú niekoľkogeneračný vzťah, starajú sa o „svoje“ stromy a každý výrub citlivo vnímajú. Ružinovská zeleň je zanedbaná a chorá. V tejto oblasti máme obrovský dlh a čaká nás veľa roboty.

– A musím uviesť aj štvrtú oblasť, lebo bez nej sa nepodarí zrealizovať nič, je vybudovať transparentný, profesionalizovaný miestny a stavebný úrad , vrátane všetkých organizácií a ich činností.V oblasti digitalizácie verejných služieb miestneho úradu Ružinov ustrnul v minulom storočí. Toto bude asinajťažšia úloha, lebo môžete meniť zákony, vyhlášky, vykonávacie predpisy,  ale najťažšie sa menia zaužívané schémy a myšlienkové procesy v hlavách ľudí, ktorí ich majú uviesť do života.

Ako reagovala rodina, keď ste jej oznámili, že idete kandidovať?
Pôvodne som uvažovala len o kandidatúre na poslankyňu do miestneho a mestského zastupiteľstva.S tým boli moji chlapi (manžel a syn) zmierení, lebo aj tak som bola posledných 10 rokov aktívna v treťom sektore zameraného na komunálnu oblasť. Stále sme čakali, že sa objaví pomyselný Chuck Norris, ktorý Ružinovu otvorí cestu do 21. storočia. Ale akosi nechodí…:-) Moja rodina ma podporuje napriek tomu, že moji chlapi museli opustiť svoju komfortnú zónu, ale zvládajú to.

Pôsobia vo vašom meste a okolí nejaké ženy vo verejných funkciách alebo komunále? Ako ich vnímate?
V Ružinove je veľa aktívnych komunálnych političiek. Napr. Lucia Štasselová bola tá, ktorá mi pred rokom dohovárala, že by som mohla konečne prejsť z brehu aktivistky na druhý breh  – komunálnej političky, lebo môžem zásadným spôsobom meniť Ružinov a Bratislavu. Potom Katka Šimončičová, ktorá nám radila a stále radí v oblasti EIA, veľa som sa od nej naučila a nikto nepozná stromy v Bratislave lepšie ako ona. Každý jeden strom, ktorý tu rástol a ešte rastie. V tom ružinovskom „patriarchálnom“ zastupiteľstve majú svoje nezastupiteľné miesto, lebo ženský fenomén dokáže zmierovať, spájať, obrusovať hrany a otvárať nové perspektívy.

Ako by sa dalo osloviť ženy, aby ich kandidovalo viac?
Úroveň politickej kultúry na Slovensku vytvára všeobecne mentálnu bariéru pre vstup slušných ľudí do politiky, nielen pre ženy. Ostrovy pozitívnej deviácie už sú, takže ich treba nasledovať… ženy musia vedieť, že len zdravá občianska spoločnosť vytvorí také podmienky, aby sa samé mohli rozhodnúť, ako chcú žiť, pracovať,  realizovať sa bez večnej dilemy riešiť svoj ženský fenomén. A že sa to dá aj bez prevládajúceho kultu mladých a krásnych.

Čo je pre vás v týchto voľbách dôležité (prianie, motto, výzva,…)?
Moja nebohá mama, ináč hlboko veriaca žena mi vravievala: Ty nemusíš zmeniť svet, v prvom rade ho musíš chcieť zmeniť. Takže, moje motto: „Ja nemusím vyhrať voľby, ale môžem a chcem ich vyhrať, aby sme všetci konečne zažili lepší, pokojnejší a prosperujúci Ružinov.“

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

 

Rozhovor sa uskutočnil v septembri 2018. 

Susedský piknik v Ružinove – debata o riešeniach pre ľudí bez domova