Jana Popovičová

kandidátka na poslankyňu v obci Veľký Grob

Prečo ste sa rozhodli kandidovať v najbližších komunálnych voľbách?
Kandidujem lebo už mám skúsenosť z predcháchajuceho volebného obdobia a zistila som, že na dedinách akosi zastal čas, chcem pokračovať v práci poslankyne aby sa robili veci pre čo najširšiu verejnosť, aby sme konečne mali dostatok miest v materskej škole, aby sa mamičky s kočíkmi mali kde konečne prechádzať, aby sme mali cesty v poriadku a mnoho, mnoho ďalších vecí a hlavne dostať samosprávu bližšie k občanom, aby boli o veciach verejných informovaní v dostatočnom rozsahu.

Ako reagovala rodina, keď ste oznámila, že plánujete kandidovať. Podporujú vás?
Ja som už samostatná jednotka, mamu, manžela, súrodencov nemám, otec je v domove dôchodcov a myslím, že moje dve dcéry nemajú žiadne námietky

Ako by sa dalo osloviť ženy, aby ich kandidovalo viac?
Neviem čo by viac aktivizovalo ženy pre vstup do kom politiky. Bohužiaľ na   Slovensku je to tak, že ak je žena slobodná lieta v oblakoch, keď sa vydá je na prvom mieste starostlivosť o rodinu. Ak je žena pracujúca, príde z práce domov a ide do ďalšej šichty. Ženy musia plniť mnoho povinností od rána až do večera a preto im nezostáva čas zaoberať sa politikou. Myslím, že je to aj historicky akosi dané, že vždy bol muž, ktorý rozhodoval o veciach , či už súkromných alebo verejných. Možno by pomohlo zákonom stanoviť % zastúpenie žien a mužov vo verejných funkciách.

Aké sú tri hlavné oblasti, ktorým sa chcete venovať?
– samospráva bližšie k občanom
– rozšírenie miest v škôlke
– kontrola správnosti hospodárenia obce

Napíšte čokoľvek, čo je pre vás v týchto voľbách dôležité.
Pre mňa je dôležitá poctivá práca, myslieť na to aby si obec plnila svoje povinnosti voči občanom na maximum a zároveň si prajem aby občania boli nápomocní samospráve, aby sa naša obec posunula viac vpred. Veľmi by som si želala aby naši spoluobčania v obci nevolili iba podľa toho, že je niekto ich sused ale podľa toho či má kandidát na poslanca na to, aby vykonával svoju činnosť zodpovedne, čestne a hlavne v prospech väčšiny obyvateľov obce, aby bol patrične vzdelaný, rozhľadený a odhodlaný pre výkon svojej poslaneckej funkcie.

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

Rozhovor sa uskutočnil v auguste 2018. 

aktivita ku Dňu Zeme
pani Janka so svojou vnučkou