Miroslava Vermeiren

kandidátka do mestského zastupiteľstva v Bratislave za Raču, a zároveň do miestneho zastupiteľstva v Rači

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Lebo sa už nechcem len sťažovať, ako veci nefungujú a mali by, ale chcem s tým niečo urobiť. Bratislava sa potrebuje pohnúť vpred. Príliš dlho bola rukojemníkom v politických hrách. Je načase, aby veci vzali do rúk ľudia, ktorí chcú konať tak, ako je najlepšie pre Bratislavu a Bratislavčanov. Na to, aby sa veci pohli k lepšiemu potrebujeme, aby v zastupiteľstvách boli ľudia, ktorí spolupracujú, nehľadajú dôvody prečo sa niečo nedá a ako sabotovať dobré myšlienky, ale hľadajú spôsoby, čo treba urobiť, aby sme dobrú myšlienku spravili realitou.

Ako reaguje rodina na vaše rozhodnutie kandidovať? 
Vo svojej rodine mam veľkú podporu. Manžel je mi veľkou oporou. Okrem toho, že ma povzbudzuje a motivuje svojim nadšením z mojej kandidatúry, prevzal na seba aj väčšinu domácich prác, aby som sa mohla sústrediť na otázky komunálnej politiky.
Takisto moja mama, ktorá mi vždy najúprimnejšie poradí ako robiť veci lepšie, za čo som jej veľmi vďačná. Z mojej kandidatúry je však najviac nadšená moja 74 ročná babka, ktorá sa tiež v minulosti angažovala v komunálnej politike a v komunitných aktivitách, a tým mi vlastne ukázala, že bez ohľadu na pôvod, vek, či pohlavie sa všetci môžeme pričiniť o to v akom prostredí žijeme. Všetkým som im veľmi vďačná za oporu.

Pôsobia vo vašom meste a okolí nejaké ženy vo verejných funkciách alebo komunále? Ako ich vnímaš?
Áno, napríklad v Rači spolu so mnou znovu kandiduje členka miestneho zastupiteľstva Lenka Antalová Plavúchová, a v Teame Vallo kandidujú tri úžasné kandidátky na starostky mestských častí. Zo všetkých štyroch mam fantastický pocit keď vidím, aké sú zanietené a angažované.

Ako by sa dalo osloviť ženy, aby ich kandidovalo viac?
Ísť príkladom.

Aké sú tri hlavné oblasti, ktorým sa chcete v komunále venovať?
Ak môžem, uvediem hneď štyri, a to:
Zeleň, lebo stromy sú nielen jediným spôsobom ako vytvoriť protiváhu množstvám exhalátov z dopravy a priemyslu v meste, ale aj vynikajúcim prostriedkom ako ochladiť naše rozpálené ulice v tropických horúčavách, ako zadržať zrážkovú vodu tam kde spadne aby nám nezaplavovala ulice, a v neposlednom rade ako stlmiť hluk z dopravy v meste.
Doprava (vrátane parkovania), aby sme na uliciach mohli obdivovať architektúru a nie zaparkované autá, a aby sme sa bezpečne a čo najekologickejšie dostali tam, kam potrebujeme.
Elektromobilita – napriek tomu, že tematicky spadá pod dopravu, zdôrazňujem ju ako samostatný bod, keďže v nej vidím budúcnosť bezimisnej osobnej automobilovej dopravy a Bratislava veľmi potrebuje pripraviť infraštruktúru a podmienky pre rozvoj elektromobility.
Verejné priestranstvá, aby sme sa mali kde stretávať, budovať vzťahy a komunity. Aby Bratislava bola miestom na život, nie len na prežitie.

Napíšte čokoľvek, čo je pre váš v týchto voľbách dôležité.
Považujem za dôležité zdôrazniť, že moja kandidatúra nie je len nejaká osamelá jazda, ale kandidujem spolu s ďalšími fantastickými ľuďmi v rámci Team Vallo. V mestských aj miestnych zastupiteľstvách je veľmi dôležitá spolupráca a tiež to, aby mali členovia zastupiteľstiev, starostky a starostovia mestských častí a takisto primátor spoločný cieľ. Bratislava potrebuje, aby títo všetci ťahali za jeden povraz, aby sme sa mohli konečne pohnúť dopredu a progresívne napredovať do budúcnosti. Preto treba voliť kandidátov Team Vallo, aby v samospráve Bratislavy bolo čo najviac ľudí, ktorí ťahajú za jeden povraz.

Ďakujem za rozhovor.
Autorka: Petra Balejová

Rozhovor sa uskutočnil v septembri 2018. 

Mirka na Dúhovom PRIDE v Bratislave
Mirka s manželom