Kto sme?

NAŠE CIELE

Sme ženská platforma Progresívneho Slovenska. Usilujeme sa o progresívny pohľad na riešenie dôležitých tém rodovej rovnosti a odstránenia sexizmu zo všetkých sfér spoločenského života.
Našimi členkami a členmi sú ľudia z rôznych sociálnych a profesijných pozadí so spoločným záujmom na vytváraní spoločnosti, v ktorej žiadna žena nebude znevýhodňovaná iba preto, že je žena.
Naším cieľom je nielen zadefinovať základné problémy žien v slovenskej spoločnosti, ale tiež systematicky vytvárať tlak na úrady, inštitúcie a politikov, aby sa tieto problémy zodpovedne a zmysluplne riešili a vyriešili. Chceme Slovensku ukázať, že politika nie je strašiak. Je to normálna oblasť života, v ktorej môžu pôsobiť schopní ľudia akéhokoľvek pohlavia.
Ako skupina sa neustále rozrastáme o mnoho odborníčok a odborníkov i laické sympatizantky a laických sympatizantov. Ak sa chceš o nás a našej činnosti dozvedieť viac, prípadne máš nápady či pripomienky, sleduj našu stránku, alebo príď na nami organizovanú udalosť či diskusiu. Bude ich veľa, rady (i radi) ťa uvidíme.
Petra Balejová
Som študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. V PSF sa starám o rozvoj komunity. S rastúcou komunitou sa vieme venovať aj väčšiemu množstvu tém. Verím, že čoskoro spojíme skupiny aktívnych žien v každom kúte Slovenska.
Mini
Myslim, si, že každý človek si zaslúži mať rovnaké šance byť šťastným a úspešným vo svojom živote. Či už chudobní ľudia, zdravotne postihnutí, inak orientovaní. A samozrejme aj ženy. Preto pomáham v PSF-ku.
Natália Heribanová
Študujem na fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Venujem sa rodovým stereotypom, sexuálnej výchove a LGBTIA+ menšine. Viem, že všetci ľudia sú si rovní a chcem aby to tak fungovalo aj na štátnej úrovni. Do PSka som sa rozhodla vstúpiť najmä kvôli PSF, kde sa chcem týmto témam naďalej venovať.
Jana Hanuliaková
Pochádzam z obce Abrahám, kde sa aktívne venujem komunálnej politike. Mám dve deti a muža, ktorý bol ochotný ísť na rodičovskú, aby som ja mohla aktívne pracovať. V PSF chcem pracovať na zosúladení pracovného a rodinného života.
Marry Murínová
Som manažérkou, živnostníčkou a matkou. Spájam pracovný a rodinný život vďaka obrovskej podpore manžela. V PSF vytváram komunitu žien a mužov v Trenčianskom kraji. Pridať sa k nám môžete na murinova@progresivnezeny.sk
Miroslava Vermeiren
Pracujem ako finančná analytička, zaujímajú ma inovatívne riešenia v environmentálnej oblasti, cyklickej ekonomike a elektromobilite. Zároveň som predsedníčka Dozornej rady hnutia Progresívne Slovensko a aktívne sa zapájam do diania PSF.