Petra Balejová
Som študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. V PSF sa starám o rozvoj komunity. S rastúcou komunitou sa vieme venovať aj väčšiemu množstvu tém. Verím, že čoskoro spojíme skupiny aktívnych žien v každom kúte Slovenska.
Mini
Myslim, si, že každý človek si zaslúži mať rovnaké šance byť šťastným a úspešným vo svojom živote. Či už chudobní ľudia, zdravotne postihnutí, inak orientovaní. A samozrejme aj ženy. Preto pomáham v PSF-ku.
Veronika Gulášová
Vediem kampaň prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej. Verím, že ženský pohľad a snahu o rovnováhu je potrebné priniesť nielen do politiky, ale aj do celej spoločnosti. A preto som sa rozhodla pôsobiť aj v ženskej platforme.
Natália Heribanová
Študujem na fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Venujem sa rodovým stereotypom, sexuálnej výchove a LGBTIA+ menšine. Viem, že všetci ľudia sú si rovní a chcem aby to tak fungovalo aj na štátnej úrovni. Do PSka som sa rozhodla vstúpiť najmä kvôli PSF, kde sa chcem týmto témam naďalej venovať.
Jana Hanuliaková
Pochádzam z obce Abrahám, kde sa aktívne venujem komunálnej politike. Mám dve deti a muža, ktorý bol ochotný ísť na rodičovskú, aby som ja mohla aktívne pracovať. V PSF chcem pracovať na zosúladení pracovného a rodinného života.
Miroslava Vermeiren
Pracujem ako finančná analytička, zaujímajú ma inovatívne riešenia v environmentálnej oblasti, cyklickej ekonomike a elektromobilite. Zároveň som predsedníčka Dozornej rady hnutia Progresívne Slovensko a aktívne sa zapájam do diania PSF.